Το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του ΕΟΜΜΕΧ, προδημοσίευσε τα προγράμματα “Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων” και “Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών”, προϋπολογισμού 24.000.000€ και 16.000.000€ αντίστοιχα. Για τα εν λόγω προγράμματα η υποβολή των υποψηφιοτήτων – επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 15/06/2009 έως 30/06/2009.

Στο προσεχές διάστημα θα δημοσιευθεί η οριστική προκήρυξη των προαναφερόμενων προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τους επισυναπτόμενους κανονισμούς υλοποίησης, οι οποίοι αναμένεται να μην τροποποιηθούν σημαντικά.

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ είναι στη διάθεση των υποψηφίων επενδυτών για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας και υποστήριξης για τα προαναφερόμενα προγράμματα.