Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 21 Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ