Το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται να ενεργοποιήσει στο προσεχές διάστημα το Ειδικό Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά για στέγες”, στοχεύοντας στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα υπογράψουν 25ετή σύμβαση με την ΔΕΗ, ενώ η διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί έως το 2019.

Σχετικά αρχεία
KYA_ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ_ΣΕ_ΣΤΕΓΕΣ
ερωτήσεις_-_απαντήσεις
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΕΙΔΙΚΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ