Το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλήνης συνεδριάζει, την Κυριακή 9 Αυγούστου 2009 και ώρα 20:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύσταση διαδημοτικής Ταμειακής Υπηρεσίας με τον όμορο Δήμο Πλατάνου
  2. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πυλήνης
  3. Αποδοχή & έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αναπλάσεις δημοτικών χώρων Παλαιοπύργου, Ανθόφυτου, Γάβρου, Στύλιας, Στράνωμας, Φαμήλας”
  4. Αποδοχή & έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Τ.Δ. Σίμου”
  5. Αποδοχή & έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αναπλάσεις δημοτικών χώρων Τ.Δ. Φαμήλας”
  6. Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2009
  7. Έγκριση αγοράς πίνακα ζωγραφικής
  8. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής παρακολούθησης υλοποίησης σύμβασης με την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. για παροχή συμβουλών αξιοποίησης προγραμμάτων Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου