Το Δ.Σ. προσκαλεί τους μετόχους της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2016