Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της Αιτωλικής Αναπτυξιακής για την εταιρική χρήση του 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ