Στοιχεία Προγράμματος: 2796
Εκτύπωση Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό
Περιγραφή:  

Επιδότηση της αντικατάστασης και ανακύκλωσης παλαιών ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού.

Η κατανάλωση ενέργειας για κλιματισμό των κτηρίων ανήκει στις πλέον δυναμικά εξελισσόμενες ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος. Μέσω της χρήσης ενεργειακά αποδοτικότερων κλιματιστικών στον οικιακό τομέα, η δράση «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό» στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας) και στη μείωση των εκπομπών ρύπων (κυρίως CO2) κατά την παραγωγή ηλεκτρισμού, συμβάλλοντας στην κάλυψη των απαιτήσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.
Επιπλέον, μέσω της ανακύκλωσης των αποσυρόμενων συσκευών, επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων προς τελική διάθεση και η αξιοποίηση/επαναχρησιμοποίηση μέρους αυτών με τελικό όφελος την προστασία του περιβάλλοντος.

 
Πρόγραμμα:   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ
 
Αποδέκτες:
Όλοι οι πολίτες/καταναλωτές.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
10/6/2009-22/8/2009  

Ξεπεράστηκε κατά πολύ ο αρχικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης.

Υπερκαλύφθηκε ο στόχος για την ενεργειακή εξοικονόμηση.

 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες/καταναλωτές που διαθέτουν παλαιές οικιακές συσκευές κλιματισμού εν λειτουργία και επιθυμούν να τις αντικαταστήσουν.

Στις συσκευές που δύναται να αντικατασταθούν περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι παλαιών συσκευών κλιματισμού (ανεξαρτήτως έτους κατασκευής).

Κάθε καταναλωτής μπορεί να αποσύρει έως και 2 συσκευές, αγοράζοντας νέες, τεχνολογίας inverter και υψηλής ενεργειακής κλάσης, από οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης κλιματιστικών συμμετέχει στη δράση.

 
Τι χρηματοδοτείται:

Η αντικατάσταση κλιματιστικού.

 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Η επιδότηση ανέρχεται στο 35% της λιανικής τιμής πώλησης κάθε νέας συσκευής, με ανώτατο όριο επιδότησης τα 500 €. Ο καταναλωτής, κατά την αγορά του νέου κλιματιστικού καταβάλλει μόνο τη δική του συμμετοχή. Το ποσό της επιδότησης του καταναλωτή θα αποδοθεί στο κατάστημα που προμήθευσε τη νέα συσκευή, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου.
 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 15.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ