Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 801-11-36-300 από τις 09:00 έως τις 17:00.

Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

 

1) Παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»

 

2) Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) – Ε.Ε. και Ελλάδα

 

3) Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 

4) Τεχνικές Προδιαγραφές

 

5) Ισχύουσες Τιμές Ζώνης

 

6) 22 επιτυχημένες πρακτικές και τεχνικές παρεμβάσεις στον οικιακό τομέα