Το Δ.Σ. προσκαλεί τους μετόχους της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 πμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2017