Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. μεταφέρεται σε νέα γραφεία 430τ.μ. (νεόκτιση οικοδομή), από την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009.

Η νέα μας διεύθυνση έχει ως ακολούθως:

Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού)

Τ.Κ. 30020

Πλατανίτης Αντιρρίου

 

Τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας μας (τηλέφωνο, fax, e-mail) παραμένουν ως έχουν.