Με την υπ' αριθμ. 3052/10-12-09 απόφασή της, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κα Μπατζελή Κατερίνα, έκανε αποδεκτή την ένσταση της “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ” (Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης ΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ροδόπης ΑΕ ΟΤΑ, ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΕ ΟΤΑ). Έτσι, στο πλαίσιο της β΄ φάσης αξιολόγησης του διαγωνισμού θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των ακολούθων 14 ΟΤΔ (εκ των οποίων θα εγκριθούν οι 9):

 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΥ
 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 6. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ & ΕΝΑ ΧΙΟΥ
 7. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
 8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 9. ΕΤΑΝΑΜ
 10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
 11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 12. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 13. ΑΝΑΙΤ
 14. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ