Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ θέτει σε εφαρμογή διαδικασία διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές, τους τοπικούς φορείς, τις τοπικές επιχειρήσεις και τους πολίτες για το σχεδιασμό ιδιωτικών – δημοσίων επενδύσεων και προγραμμάτων, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Αντικείμενο του πρώτου σταδίου της διαδικασίας διαβούλευσης είναι ο σχεδιασμός ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, που συνεισφέρουν στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Η σχετική διαδικασία ξεκινάει με τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, ενώ θα ακολουθήσει η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, τους πολίτες και τις τοπικές αρχές.

Σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι η κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της περιοχής και η άμεση αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (π.χ. από το Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”) για τα τμήματα του συνολικού σχεδίου που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα εκάστοτε εγκεκριμένα προγράμματα.

Η 1η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 18:00, στα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού).