Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, που έχει θέσει σε εφαρμογή η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, για το σχεδιασμό δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων & προγραμμάτων θα πραγματοποηθεί η 2η συνάντηση την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο Δομνίστας Νομού Ευρυτανίας. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν τουριστικές επιχειρήσεις από το Δήμο Δομνίστας, εκπρόσωποι του Δήμου, μονάδες εστίασης και πολιτιστικοί σύλλογοι.

Στόχοι της συνάντησης είναι:

  1. Ο σχεδιασμός ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, που συνεισφέρουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Δομνίστας
  2. Η παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ
  3. Η διαμόρφωση ενιαίου τουριστικού προϊόντος για τον ορεινό όγκο Ορεινή Ναυπακτία – Δομνίστα