Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της ΔΙ.Σ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ για την ένταξη του έργου “Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στον Δήμο Ευπαλίου” (“Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου“) στο Ε.Σ.Π.Α.

Στο πλαίσιο του έργου θα παρέχονται υπηρεσίες από κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, ιατρό, φυσιοθεραπευτή και οικογενειακή βοηθό σε 90 ωφελούμενους – κατοίκους του Δήμου Ευπαλίου, έως την 31.12.2010.