Δείτε στο παρακάτω αρχείο τα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ