Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσιοποίησε τη νέα στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης, η οποία σηματοδοτεί τις πολιτικές και τις δράσεις του Υπουργείου για την επόμενη διετία τουλάχιστον .

Το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτελείται από τα ακόλουθα περιεχόμενα :

 

Ι . ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ    

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Κ.Α.Π 6

2. ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 7

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 8

4. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 10

5. AEIΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 11

 

II. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ    

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 13

7. ΤΕΜΠΜΕ – ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 15

8. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 15

9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 17

10. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ . ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 17

11. ΕΛΓΑ : ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 18

12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 19

13. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 20

14. ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ 20

15. ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟΙ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 20

 

Στην εισαγωγή του σχεδίου η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , κα Μπατζελή Κατερίνα, αναφέρει :

Ο αγροτικός τομέας καλείται να αντεπεξέλθει μέσα σε δυσμενείς συνθήκες , όπως αυτές διαμορφώνονται στην εγχώρια αγορά αλλά και στο διεθνές περιβάλλον . Η διατροφική και ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση αλλά και τον μέχρι τώρα τρόπο διακυβέρνησης της Ε.Ε. επηρέασε και θα επηρεάσει την αγροτική οικονομία και την Κοινή Αγροτική Πολιτική ( ΚΑΠ ) .

Οι σημερινές συνθήκες πλήττουν το αγροτικό εισόδημα , αναστέλλουν την αναδιάρθρωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων , αυξάνουν το κόστος παραγωγής , μειώνουν την παραγωγικότητα , διευρύνουν τις ανισότητες και τις τιμές από τον παραγωγό στο ράφι και βάλλουν την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής οικονομίας , σε μεγάλο μέρος της οποίας συμμετέχουν ο τομέας της βιομηχανίας και του εμπορίου .

Η αδυναμία των δομών της αγροτικής οικονομίας παρουσιάζεται πλέον έντονα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο , γεγονός το οποίο καταμαρτυρεί ότι ο παραδοσιακός τρόπος διάρθρωσής της αλλά και των μέτρων στήριξής της θα πρέπει να μετασχηματιστούν , λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο .

Αυτά τα μηνύματα των « καιρών » θα συνυπολογιστούν και στον επαναπροσδιορισμό των νέων πολιτικών οι οποίες θα κληθούν να προσδιορίσουν το νέο αγροτικό μοντέλο της χώρας μας και της ανταγωνιστικότητάς του σε επίπεδο εθνικής οικονομίας , αλλά και σύγκλισής του με εκείνο του ευρωπαϊκού .

Κινούμαστε προς την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού μοντέλου αγροτικής οικονομίας προσανατολισμένου στην αγορά και την παραγωγή ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων .

Επιδιώκουμε να θέσουμε την ελληνική γεωργία σε μια νέα τροχιά , παραγωγική και εμπορική , που να παράγει υψηλή προστιθέμενη αξία .

Στοχεύουμε στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής και περιφέρειας , στηρίζοντάς τες με διαφοροποιημένα μέτρα .

Συνεργαζόμαστε με το επιστημονικό δυναμικό της χώρας για να προωθηθεί η καινοτομία και έρευνα από το επίπεδο των εισροών μέχρι την τελική κατανάλωση .

Ενισχύουμε τη συμπληρωματικότητα της αγροτικής πολιτικής με εκείνη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( ΑΠΕ ), για την προστασία του περιβάλλοντος , την ορθολογική διαχείριση του κόστους παραγωγής και την ένταξη των αγροτών στην οικονομία της περιφέρειας .

Δημιουργούμε νέους θεσμούς και δομές για να είναι εφικτή και αποτελεσματική η λειτουργία της αγροτικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης διάρθρωσης της αγοράς και της ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας .

Προωθούμε με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τη νέα γενιά της γεωργίας , της κτηνοτροφίας , της αλιείας , τη «γενιά των τροφίμων» .

Σηματοδοτούμε μια νέα εποχή των τροφίμων, προϊόντων ελληνικής γης , και πρεσβευτών της μεσογειακής – ελληνικής διατροφής .

Τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ διεκδικούν πλέον τη θέση που τους αξίζει .

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ξεκινάει για τον Έλληνα αγρότη και για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας .