Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα “ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ” παρατάθηκε έως την 27η Σεπτεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=110

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ ΙΙ) μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑΝ ΙΙ στο 8011136300.