Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εξέδωσε τον επισυναπτόμενο συνοπτικό οδηγό για την περαίωση, τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και λοιπά θέματα φορολογίας.