Τα έργα “Βοήθεια στο Σπίτι” των Δήμων Αντιρρίου, Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης και Χάλκειας έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, σε συνέχεια του σχετικού διαγωνισμού που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την επιλογή αναδόχων φορέων. Το πλήθος των ωφελούμενων ανά έργο έχουν ως ακολούθως:

  • Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αντιρρίου: 130 ωφελούμενοι
  • Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αποδοτίας: 90 ωφελούμενοι
  • Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πλατάνου: 50 ωφελούμενοι
  • Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πυλήνης: 115 ωφελούμενοι
  • Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Χάλκειας: 105 ωφελούμενοι

Καταληκτική ημερομηνία των υφιστάμενων έργων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2010.