Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" έχουν προκηρυχθεί ή προδημοσιευθεί τα ακόλουθα προγράμματα:

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ) μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑΝ ΙΙ στο 801 11 36 300.