Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για να ενημερωθείτε για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν.3908/2011 "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή").

Σχετικά Αρχεία
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος