Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00, στα γραφεία της εταιρείας.

Στα ακόλουθα αρχεία μπορείτε να δείτε την Πρόσκληση προς τους Μετόχους για την συμμετοχή τους στην Γ.Σ. και την Χρηματοοικονομική Κατάσταση της εταιρείας στις 31.12.2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ