Η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός", το οποίο έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", παρατείνεται έως την 30/12/2011.