Προσκαλούνται όσοι φορείς και δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν,το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 18.00 στη συζήτηση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου, για τον προγραμματισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του τρέχοντος έτους, τη λειτουργία του κινηματογράφου και τη συγκρότηση αντίστοιχων επιτροπών.