Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δημοσιοποίησε το Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας της 13/02/2012. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.