Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ο Δήμος Ναυπακτίας σας προσκαλούν την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 στις 17.00 στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα στη Ναύπακτο να παρακολουθήσετε την  Ημερίδα με θέμα:

 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ»
 
Για περισσότερες πληροφορίες (ομιλητές κλπ) συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.