Προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ανοικτές προκηρύξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 πατήστε εδώ. Στην παρούσα φάση είναι ανοικτές οι ακόλουθες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  • Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων (έως 01/10/2012)
  • Υδατοκαλλιέργεια (έως 31/07/2012)
  • Υδατοκαλλιέργεια – Δράση 5: Μέτρα για τη δημόσια υγεία (έως 31/12/2015)
  • Αλιεία εσωτερικών υδάτων
  • Μεταποίηση και εμπορία (έως 31/07/2012)
  • Συλλογικές δράσεις – Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος (έως 30/05/2012)
  • Προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας
  • Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια