Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για να δείτε το Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής Επικαιρότητας, της 27/06/2012, του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.