Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου – Ναυπακτίας "Η ΕΝΩΣΗ" έχει συστήσει ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία "ΑΓΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.", με σκοπό την ενεργειακή εκμετάλλευση (φωτοβολταϊκά) των στεγών, όλων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια 500KW, με προοπτική τα 2MW.

Επίσης, ο αγροτικός συνεταιρισμός έχει προετοιμάσει την ίδρυση μονάδας εκμετάλλευσης βιομάζας από γεωργικά, κτηνοτροφικά κ.α. υπολείμματα.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των επενδυτικών σχεδίων του αγροτικού συνεταιρισμού, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 19:30, στην αίθουσα "ΡΑΔΙΟ ΜΕΓΑΡΟ", στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.