Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Οδηγό αρχαρίων σχετικά με επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διευκολύνει κάθε ενδιαφερόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Σχετικά αρχεία
ΟΔΗΓΟΣ_ΑΡΧΑΡΙΩΝ_ΣΧΕΤΙΚΑ_ΜΕ_ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ_ΤΗΣ_ΕΕ