Ο Δήμος Κω δημοσίευσε οδηγό ενημέρωσης για την κοινωνική οικονομία, προκειμένου να αναδείξει τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο νησί της Κω και να εμπνεύσει περιοχές, προκειμένου να ακολουθήσουν αυτή την καλή πρακτική.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.