Ο Δήμος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με την μεγαλύτερη μηχανή σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών στην Ευρώπη, Trivago, διογρανώνει σεμινάριο με τίτλο "Trivago – διαδικτυακό εργαλείο για ξενοδόχους", που θα λάβει χώρα στις 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του ΞΕΝΙΑ. Το σεμιάριο θα διεξαχθεί από εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας.