Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανακοινώνει ότι συγκρότησε ομάδα έργου για την κατάρτιση προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων "ΕΣΠΑ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων" και "Γυναικεία επιχειρηματικότητα'.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας για περαιτέρω πληροφορίες.