Η ΜΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ + ΜΠΛΕ προκήρυξε 42 θέσεις 7μηνης εργασίας σε αρχαιολογικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών έχει οριστεί η 6η Φεβρουαρίου 2012.

Σχετικά αρχεία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ