Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσίευσε τη 2η προκήρυξη του προγράμματος ΟΠΑΑΧ για ιδιωτικές επενδύσεις.

Επίσης, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Μονάδας (Αναπτυξιακή Αχαΐα) του Μηχανισμού Υποστήριξης Δυτικής Ελλάδας (Αναπτυξιακή Αχαϊα – Τριχωνίδα Αναπτυξιακή – Αιτωλική Αναπτυξιακή – Αναπτυξιακή εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) πατώντας εδώ.