Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9175/23-04-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 311, 312 & 313, του ΑΞΟΝΑ 3 (ΟΠΑΑΧ), μέχρι την 24η Μαΐου 2013 και ημέρα Παρασκευή.