Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων για το ΕΣΠΑ – Μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως την Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 17:00.

Η παράταση αφορά μόνο τους υποψηφίους που θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα έως την Παρασκευή 10 Μαΐου και ώρα 17:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη φυσική υποβολή των φακέλων παραμένει η 20/5/2013.