Στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας και την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση.

Σχετικά αρχεία
Ισολογισμός 2012
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΕΝΙΚΗ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ