Επιλογή αναδόχου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης
31 Ιούλιος 13 | Προκυρήξεις

Επιλογή αναδόχου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την εκπόνηση παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου "CULTEMA". Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Σχετικά αρχεία WP3_CALL_EN WP3_CALL_GR... »
Πρόσκληση 4.1.1_1.8 για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”
30 Μάιος 13 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση 4.1.1_1.8 για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) για την υποβολή πράξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ και... »
Έγκριση 6 δημοσίων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 587.756,51€, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας)
29 Μάιος 13 | Προκυρήξεις

Έγκριση 6 δημοσίων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 587.756,51€, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας)

Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, με την υπ' αριθμ. 9/27-05-2013 συνεδρίασή της, ενέκρινε 6 δημόσια επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 587.756,51€. Ειδικότερα, ενέκρινε τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια δημοσίου χαρακτήρα: Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής παρέμβασης (Δικαιούχος: Δήμος Ναυπακτίας) Κέντρο τέχνης... »
5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (καταληκτική ημερομηνία: 6/9/2013)
15 Μάιος 13 | Προκυρήξεις

5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (καταληκτική ημερομηνία: 6/9/2013)

Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (Π.Α.Α.)» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 22/14-05-2013 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER, η Ο.Τ.Δ.... »
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης
10 Μάιος 13 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης. Τα προς προμήθεια είδη ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: Α. ΜΕΛΑΝΙΑ/TONNER, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό 3.000,00€ Β. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό 3.200,00€ Γ. ΛΟΙΠΑ, με ανώτατο συνολικό προϋπολογισμό 120,00€ Οι... »
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
10 Μάιος 13 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων, η Αιτωλική Αναπτυξιακή ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο. Σχετικά αρχεία Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος_για_παροχή_συμβουλευτικών_υπηρεσιών... »
Προδημοσίευση 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (ιδιωτικές επενδύσεις)
25 Απρίλιος 13 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (ιδιωτικές επενδύσεις)

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER" χορήγησε σύμφωνη γνώμη για τη δημοσίευση της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωησς Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, η οποία αναφέρεται στην υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί επίσημα στις αρχές Μαΐου. ... »
Προδημοσίευση προκήρυξης για ιδιωτικές επενδύσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας)
8 Απρίλιος 13 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση προκήρυξης για ιδιωτικές επενδύσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, με το υπ' αριθμ. 535/2-4-2013 έγγραφό της, παρείχε σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8, του Τοπικού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" (LEADER Αλιείας) της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, για τις ακόλουθες Κατηγορίες Πράξεων:   4.1.1.1.: Επενδύσεις... »
4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμαμτος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (δημόσια έργα)
13 Μάρτιος 13 | Προκυρήξεις

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμαμτος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (δημόσια έργα)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α., ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (Π.Α.Α.)» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος,... »