Προδημοσίευση 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (ιδιωτικές επενδύσεις)
25 Απρίλιος 13 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (ιδιωτικές επενδύσεις)

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER" χορήγησε σύμφωνη γνώμη για τη δημοσίευση της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωησς Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, η οποία αναφέρεται στην υποβολή προτάσεων για ιδιωτικές επενδύσεις. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί επίσημα στις αρχές Μαΐου. ... »
Προδημοσίευση προκήρυξης για ιδιωτικές επενδύσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας)
8 Απρίλιος 13 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση προκήρυξης για ιδιωτικές επενδύσεις στο Τοπικό Πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, με το υπ' αριθμ. 535/2-4-2013 έγγραφό της, παρείχε σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8, του Τοπικού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" (LEADER Αλιείας) της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, για τις ακόλουθες Κατηγορίες Πράξεων:   4.1.1.1.: Επενδύσεις... »
4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμαμτος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (δημόσια έργα)
13 Μάρτιος 13 | Προκυρήξεις

4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμαμτος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (δημόσια έργα)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α., ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (Π.Α.Α.)» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος,... »
Παράταση 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
5 Δεκέμβριος 12 | Προκυρήξεις

Παράταση 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”, κατά την υπ' αριθμ. 16/5-12-2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 18η Ιανουρίου... »
Ενδεχόμενο παράτησης 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
30 Νοέμβριος 12 | Προκυρήξεις

Ενδεχόμενο παράτησης 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER" θα συνεδριάσει την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία με βάση τις ισχύουσες αποφάσεις είναι η 21η Δεκεμβρίου 2012. Η πιθανότερη νέα καταληκτική... »
Ανακοίνωση για πρόθεση επιλογής αναδόχου με απευθείας ανάθεση
12 Νοέμβριος 12 | Προκυρήξεις

Ανακοίνωση για πρόθεση επιλογής αναδόχου με απευθείας ανάθεση

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την πρόθεσή της για επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.   Σχετικά αρχεία CALL_GR CALL_EN... »
3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (ιδιωτικές επενδύσεις)
7 Σεπτέμβριος 12 | Προκυρήξεις

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (ιδιωτικές επενδύσεις)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α., ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ   Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (Π.Α.Α.)» εγκρίθηκε η εφαρμογή... »
Τροποποίηση όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ιδιωτικών έργων Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.2)
5 Ιούλιος 12 | Προκυρήξεις

Τροποποίηση όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ιδιωτικών έργων Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.2)

  ΑΔΑ: Β41ΩΦ-ΣΒΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.1_1.7 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.   Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος... »
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για τα δημόσια έργα του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
1 Ιούνιος 12 | Προκυρήξεις

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για τα δημόσια έργα του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 11/31-05-2012 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER δίνεται παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Δράσεων των Υπομέτρων L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» και Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς» που αφορούν παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα... »