1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το LEADER
26 Αύγουστος 10 | Προκυρήξεις

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το LEADER

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (Π.Α.Α.)» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 3/25-08-2010 Απόφασης... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Χάλκειας
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Χάλκειας

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΕΙΑΣ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Χάλκειας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτερα... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πυλήνης
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πυλήνης

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΝΗΣ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Πυλήνης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτερα... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πλατάνου
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Πλατάνου

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Πλατάνου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτερα... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αποδοτίας
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αποδοτίας

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Αποδοτίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτερα... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αντιρρίου
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αντιρρίου

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Αντιρρίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτερα... »
Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ» Συμπληρωματική επιλογή ωφελούμενων Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στο Δήμο Ευπαλίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτερα... »
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βοήθεια στο Σπίτι)
15 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βοήθεια στο Σπίτι)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδσας» (Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου)   Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στον Πλατανίτη Αντιρρίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμ... »
Κατάλογος Εγκεκριμένων Συνεργατών
26 Μάιος 10 | Προκυρήξεις

Κατάλογος Εγκεκριμένων Συνεργατών

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται ενόψει της λειτουργίας της ως φορέας υλοποίησης πράξεων στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου να καταρτίσει Κατάλογο (Μητρώο) Εγκεκριμένων Συνεργατών της (υποψηφίων αναδόχων) για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες. Ο Κατάλογος αυτός τηρείται στο πλαίσιο του Κανονισμού Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων & Προμηθειών και τ... »
Ανακοίνωση για συνεργασία με Ιατρό και Νοσηλευτή
1 Δεκέμβριος 09 | Προκυρήξεις

Ανακοίνωση για συνεργασία με Ιατρό και Νοσηλευτή

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας)   Μέτρο 1 «Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης»                                                                                        ... »