Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για τα δημόσια έργα του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
1 Ιούνιος 12 | Προκυρήξεις

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για τα δημόσια έργα του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 11/31-05-2012 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER δίνεται παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Δράσεων των Υπομέτρων L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» και Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς» που αφορούν παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα... »
Προκήρυξη ιδιωτικών έργων Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας)
3 Απρίλιος 12 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη ιδιωτικών έργων Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.1_1.7 (ΑΔΑ: Β4ΩΡΦ-ΑΡΝ)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.   Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος... »
Προκήρυξη δημοσίων έργων Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
23 Φεβρουάριος 12 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη δημοσίων έργων Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α., ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (Π.Α.Α.)» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού... »
Παράταση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
28 Δεκέμβριος 11 | Προκυρήξεις

Παράταση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4.1.2_1.1, 4.1.2._1.2 και 4.1.2_1.3 του Τοπικού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" (LEADER Αλιείας) έως την 31/12/2012. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές προσκλήσεις.... »
Κατακύρωση διαγωνισμών
29 Νοέμβριος 11 | Προκυρήξεις

Κατακύρωση διαγωνισμών

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ είχε δημοσιεύσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την: α) προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και εφαρμογών και β) προμήθεια blogs, folders και τσαντών, για τις ανάγκες των προγραμμάτων “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” και “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με... »
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός & Εφαρμογές
6 Οκτώβριος 11 | Προκυρήξεις

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός & Εφαρμογές

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3463/2006 Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ Την υπ’ αριθμ. 184/05-10-2011 συνεδρίαση του Διοικητικού... »
Ενημερωτικό υλικό
6 Οκτώβριος 11 | Προκυρήξεις

Ενημερωτικό υλικό

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΑΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ   Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3463/2006 Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ Την υπ’ αριθμ. 184/05-10-2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου... »
Πρόσκληση 4.1.2._1.6 (LEADER Αλιείας – Δημόσια έργα Δήμου Ναυπακτίας)
5 Αύγουστος 11 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση 4.1.2._1.6 (LEADER Αλιείας – Δημόσια έργα Δήμου Ναυπακτίας)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.2_1.6 (ΑΔΑ:4Α5ΖΦ-Ν7Δ)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Σχετικά Αρχεία https://www.dropbox.com/sh/ebltz7kaflvms5l/cv71N3DBYz... »
Πρόσκληση 4.1.2_1.5 (LEADER Αλιείας – Δημόσια έργα ΔΙΕΞΟΔΟΣ)
5 Αύγουστος 11 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση 4.1.2_1.5 (LEADER Αλιείας – Δημόσια έργα ΔΙΕΞΟΔΟΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.2_1.5 (ΑΔΑ:4Α5ΖΦ-ΜΒΕ)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.   Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος... »
Πρόσκληση 4.1.2_1.4 (LEADER Αλιείας – Δημόσια έργα Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου)
5 Αύγουστος 11 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση 4.1.2_1.4 (LEADER Αλιείας – Δημόσια έργα Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.2_1.4 (ΑΔΑ:4Α5ΖΦ-ΤΡ4)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.   Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος... »