Πρόσκληση 4.1.2._1.3 (LEADER Αλιείας – Δ.Ε. Πολιτιστικές Διαδρομές)
5 Αύγουστος 11 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση 4.1.2._1.3 (LEADER Αλιείας – Δ.Ε. Πολιτιστικές Διαδρομές)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.2_1.3 (ΑΔΑ:4Α5ΖΦ-ΕΘ4)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.   Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος... »
Πρόσκληση 4.1.2_1.2 (LEADER Αλιείας – Δημόσια έργα Δήμου Ναυπακτίας)
5 Αύγουστος 11 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση 4.1.2_1.2 (LEADER Αλιείας – Δημόσια έργα Δήμου Ναυπακτίας)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.2_1.2 (ΑΔΑ:4Α5ΖΦ-ΥΙΖ)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.   Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος... »
Πρόσκληση 4.1.2_1.1 (LEADER Αλιείας – Δημόσια έργα Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου)
5 Αύγουστος 11 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση 4.1.2_1.1 (LEADER Αλιείας – Δημόσια έργα Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.2_1.1 (ΑΔΑ: 4Α5ΖΦ-ΔΤΜ)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.   Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος... »
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης
29 Μάρτιος 11 | Προκυρήξεις

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3643/2006 Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ Την υπ’ αριθμ. 180/14.03.2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου... »
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
3 Ιανουάριος 11 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στο Αντίρριο ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες του έργου «Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας... »
Προκήρυξη για Κοινωνική Λειτουργό
20 Οκτώβριος 10 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για Κοινωνική Λειτουργό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου)   Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στον Πλατανίτη Αντιρρίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση... »
Προκήρυξη για πρόσληψη νοσηλευτή/τριας
7 Οκτώβριος 10 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για πρόσληψη νοσηλευτή/τριας

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» της Αιτωλικής... »
Προκήρυξη για συνεργασία με ιατρό
1 Οκτώβριος 10 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για συνεργασία με ιατρό

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., που εδρεύει στο Αντίρριο, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2010, με δυνατότητα παράτασης, για την στελέχωση των έργων: «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας» (Βοήθεια στο Σπίτι... »
Προκήρυξη θέσης για το Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου
8 Σεπτέμβριος 10 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη θέσης για το Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ένα (1) άτομο για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (Δήμος Ευπαλίου).... »
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το LEADER
26 Αύγουστος 10 | Προκυρήξεις

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το LEADER

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (Π.Α.Α.)» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.). Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 3/25-08-2010 Απόφασης... »