Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αποδοτίας
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αποδοτίας

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Αποδοτίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας... »
Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αντιρρίου
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Επιλογή ωφελούμενων Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αντιρρίου

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» θα παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Αντιρρίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας... »
Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου
21 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ» Συμπληρωματική επιλογή ωφελούμενων Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται μέσω της πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στο Δήμο Ευπαλίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας... »
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βοήθεια στο Σπίτι)
15 Ιούνιος 10 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βοήθεια στο Σπίτι)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδσας» (Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου)   Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στον Πλατανίτη Αντιρρίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση... »
Κατάλογος Εγκεκριμένων Συνεργατών
26 Μάιος 10 | Προκυρήξεις

Κατάλογος Εγκεκριμένων Συνεργατών

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται ενόψει της λειτουργίας της ως φορέας υλοποίησης πράξεων στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου να καταρτίσει Κατάλογο (Μητρώο) Εγκεκριμένων Συνεργατών της (υποψηφίων αναδόχων) για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες. Ο Κατάλογος αυτός τηρείται στο πλαίσιο του Κανονισμού Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων & Προμηθειών και του... »
Ανακοίνωση για συνεργασία με Ιατρό και Νοσηλευτή
1 Δεκέμβριος 09 | Προκυρήξεις

Ανακοίνωση για συνεργασία με Ιατρό και Νοσηλευτή

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας)   Μέτρο 1 «Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης»                                                                                                                                                                                            ... »
Προκήρυξη μιας θέσης Ιατρού
23 Ιούλιος 09 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη μιας θέσης Ιατρού

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με Ιατρό για τη στελέχωση των έργων: «Συνέχιση της πράξης: Επιχορήγηση Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το έργο Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Ευπαλίου» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας και εντάσσεται στο μέτρο Μέτρο 5.2 «Υπηρεσίες... »
Προκήρυξη μιας θέσης Ιατρού
2 Ιούλιος 09 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη μιας θέσης Ιατρού

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με Ιατρό για τη στελέχωση των έργων: «Συνέχιση της πράξης: Επιχορήγηση Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το έργο Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Ευπαλίου» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας και εντάσσεται στο μέτρο Μέτρο 5.2 «Υπηρεσίες... »
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
2 Ιούνιος 09 | Προκυρήξεις

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Προδημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την “ενίσχυση μικρών και πολυ μικρών επιχειρήσεων”, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου. Στοιχεία Προγράμματος Περιγραφή: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης,... »
Ημερίδα για το ΕΠ “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ”
2 Ιούνιος 09 | Προκυρήξεις

Ημερίδα για το ΕΠ “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ”

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ” διοργανώνει ημερίδα με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για τις δυνατότητες και της διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009, στην Πάτρα, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE. Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως: 09:30-10:00   Προσέλευση... »