Προκήρυξη προγράμματος “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”
12 Ιούνιος 08 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη προγράμματος “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την προκήρυξη του προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” για την επιλογή Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 25η Αυγούστου 2008. Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. θα υποβάλλει τοπικό πρόγραμμα με περιοχή παρέμβασης... »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
3 Σεπτέμβριος 07 | Προκυρήξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.3.3.2 «Ενέργειες Προώθησης – Προβολής (εκτός γεωργικού τομέα)» Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό (Απόφαση Επιπέδου Λήψης Απόφασης 44/16-07-2007) για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της προβολής της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού... »
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ FINANCIAL MANAGER
12 Ιούλιος 07 | Προκυρήξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ FINANCIAL MANAGER

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με ένα στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων για την οικονομική παρακολούθηση του έργου «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές», στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB/CADSES, για δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης.   Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ... »