29 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, σε συνέχεια του δειγματοληπτικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, της εξέτασης των ενστάσεων και της αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής της ΟΤΔ οριστικοποίησε τον πίνακα κατάταξης της 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπ... »
13 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση προγράμματος “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: 151012_Prodimosieysi_Drasis_Ptyhiouxon_(4)... »
13 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση προγράμματος “Νεοφυής επιχειρηματικότητα”

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: 151012_Prodimosieysi_Neofyhs_Epiheirimatikotita_(3)... »
13 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση προγράμματος “Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχ... »
13 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Προδημοσίευση προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” από το Επιχειρησιακό Πρόγράμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: 150112_Prodimosieysi_Anavathmisi_Yfistamenon_Epiheiriseon_(3)... »
Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο EUROTURISM (μάγειρες/σερβιτόροι)
1 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο EUROTURISM (μάγειρες/σερβιτόροι)

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή προκυρήσσει πρόχειρο διαγωνισμό στο πλαίσιο του έργου EUROTURISM. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: 3 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... »
Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο EUROTURISM (ταξιδιωτικοί πράκτορες)
1 Οκτώβριος 15 | Προκυρήξεις

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο EUROTURISM (ταξιδιωτικοί πράκτορες)

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή προκυρήσσει πρόχειρο διαγωνισμό στο πλαίσιο του έργου EUROTURISM. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: 3 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... »
25 Σεπτέμβριος 15 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου με θεματικά έντυπα”

Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Ο Κορινθιακός Κόλπος” δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου με θεματικά έντυπα”, με καταληκτική ημερομηνία την 9/10/2015 και προϋπολογισμό 30.000,00€, πλέον ΦΠΑ. Αρμόδιος εταίρος για την διενέργεια του διαγωνισμού είναι η ΑΧ... »
25 Σεπτέμβριος 15 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Φωτογράφηση τοπικών εδεσμάτων, βιολογικών προϊόντων και σημείων ενδιαφέροντος των εταίρων”

Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας” δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Φωτογράφηση τοπικών εδεσμάτων, βιολογικών προϊόντων και σημείων ενδιαφέροντος των εταίρων”, με καταληκτική ημερομηνία την 9/10/2015 και προϋπολογισμό 19.460,00€, πλ... »
25 Σεπτέμβριος 15 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Παραγωγή εντύπου γαστρονομίας & χάρτη”

Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας” δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου “Παραγωγή εντύπου γαστρονομίας & χάρτη”, με καταληκτική ημερομηνία την 9/10/2015 και προϋπολογισμό 15.850,00€, πλέον ΦΠΑ. Αρμόδιος εταίρος για την διενέργεια του διαγω... »