7 Αύγουστος 15 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού “Δημιουργία εκπαιδευτικών χαρτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με ιστορικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και τουριστικά στοιχεία για τον Κορινθιακό Κόλπο”

Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Κορινθιακός Κόλπος” δημοσιεύθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Δημιουργία εκπαιδευτικών χαρτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με ιστορικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και τουριστικά στοιχεία για τον Κορινθιακό Κόλπο”, με καταληκτική ημερομηνία 25/8/2015 και ώ... »
15 Ιούνιος 15 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επενδύσεις από αλιείς (LEADER Αλιείας Αιτωλικής Αναπτυξιακής)

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4.1.1_1.9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.1_1.9 (ΑΔΑ: ΩΑ36465ΦΘΗ-ΧΥΜ)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑ... »
4 Ιούνιος 15 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικού Portal”

Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Κορινθιακός Κόλπος” δημοσιεύθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικού Portal”, με καταληκτική ημερομηνία την 26/6/2015 και ώρα 14:00 πμ. Υπεύθυνος φορέας για την διακήρυξη είναι η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ., ενώ ο προϋπολογισμός του... »
28 Μάιος 15 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού “Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος για τον Κορινθιακό Κόλπο”

Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Κορινθιακός Κόλπος” δημοσιεύθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την “Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος για τον Κορινθιακό Κόλπο”, με καταληκτική ημερομηνία την 22/6/2015 και ώρα 14:00. Υπεύθυνος φορέας για την διακήρυξη είναι η Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.), ενώ... »
10 Μάρτιος 15 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Διευκρινήσεις επί της 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν στην ΟΤΔ διευκρινίζονται τα αναφερόμενα στο ακόλουθο αρχείο: Α. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 7ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER... »
9 Φεβρουάριος 15 | Προκυρήξεις

7η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (καταληκτική ημερομηνία: 20/04/2015 και ώρα 14:00)

Η ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δημοσίευσε την 7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”, που αφορά περιοχές των Δήμων Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Δομνίστας. Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 20η Απριλίου 2015 και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχ... »
1 Δεκέμβριος 14 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ και ειδικότερα στην Πράξη “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΣΑ... »
29 Αύγουστος 14 | Προκυρήξεις

Παράταση 2ης Πρόσκλησης για επιλογή ωφελούμενων για το ΤΟΠΣΑ

Η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων για το ΤΟΠΣΑ παρατείνεται έως την 30/09/2014. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ... »
1 Αύγουστος 14 | Προκυρήξεις

2η Πρόσκληση για την επιλογή ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ

Για την 2η πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ... »
5 Μάιος 14 | Προκυρήξεις

Έκδοση 20 αποφάσεων ένταξης για το LEADER Αλιείας

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1._1.8 εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 20 ιδιωτικές επενδύσεις, του τοπικού προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 2.091.211,00€. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαδικασίες για την καταβολή επιπλέον πιστώσεων... »