1 Αύγουστος 14 | Προκυρήξεις

2η Πρόσκληση για την επιλογή ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ

Για την 2η πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων στο ΤΟΠΣΑ συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία. 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ... »
5 Μάιος 14 | Προκυρήξεις

Έκδοση 20 αποφάσεων ένταξης για το LEADER Αλιείας

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1._1.8 εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 20 ιδιωτικές επενδύσεις, του τοπικού προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 2.091.211,00€. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαδικασίες για την καταβολή επιπλέον πιστώσεων... »
30 Απρίλιος 14 | Προκυρήξεις

Έκδοση αποφάσεων ένταξης για 6 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια του LEADER ΠΑΑ

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης για 6 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια του τοπικού προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (LEADER ΠΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 1.601.800,00€. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία: APOF_ENT_313_6_5H_PROK_ΒΙ0ΕΒ_5ΡΔ APOF_ENT_L123_AITWLIKI_5H_PROK_ΒΙ0ΡΒ... »
29 Απρίλιος 14 | Νέα & Ανακοινώσεις, Προκυρήξεις

Υποβολή 13 επενδυτικών σχεδίων στο LEADER ΠΑΑ της Αιτωλικής Αναπτυξιακής

Στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” (LEADER ΠΑΑ) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής υποβλήθηκαν 13 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3.274.748,34€. Άμεσα ξεκινάει η αξιολόγηση των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να προχωρήσει η διαδι... »
9 Απρίλιος 14 | Προκυρήξεις

Έκδοση αποφάσεων ένταξης για 2 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στο LEADER ΠΑΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για την υλοποίηση δυο (2)  ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 870.000,00€. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ... »
28 Μάρτιος 14 | Προκυρήξεις

Ένταξη 126 ωφελούμενων στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ΑΙΤΩΛΙΑ” κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2014 ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ωφελούμενων στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”, το οποίο υλοποιείται στους Δήμους Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Θέρ... »
12 Μάρτιος 14 | Προκυρήξεις

Θετική αξιολόγηση για 53 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στο LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8 του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” έλαβαν θετική αξιολόγηση 53 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 6.618.100,26€. Οι επενδυτές που υπέβαλαν πρόταση στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα ειδοποιηθούν με επιστολή, που θα συνοδεύεται από τα φύ... »
6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER ΠΑΑ (καταληκτική ημερομηνία: 25/04/2014)
13 Φεβρουάριος 14 | Προκυρήξεις

6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER ΠΑΑ (καταληκτική ημερομηνία: 25/04/2014)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2014 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  https://www.dropbox.com/sh/lkxzm9imo9tgvca/JOWP8Zg1RF Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτ... »
Προκήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού
20 Νοέμβριος 13 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3463/2006 Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ Την υπ’ αριθμ. 212/2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού και ηλεκτρονικών εφαρμ... »
Προκήρυξη για επιλογή συνεργείου καθαριότητας
20 Νοέμβριος 13 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για επιλογή συνεργείου καθαριότητας

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3463/2006 Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ Την υπ’ αριθμ. 212/2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου   Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας για τον καθα... »