28 Μάρτιος 14 | Προκυρήξεις

Ένταξη 126 ωφελούμενων στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ΑΙΤΩΛΙΑ” κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2014 ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή ωφελούμενων στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”, το οποίο υλοποιείται στους Δήμους Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Θέρμου.... »
12 Μάρτιος 14 | Προκυρήξεις

Θετική αξιολόγηση για 53 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια στο LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8 του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” έλαβαν θετική αξιολόγηση 53 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 6.618.100,26€. Οι επενδυτές που υπέβαλαν πρόταση στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα ειδοποιηθούν με επιστολή, που θα συνοδεύεται από τα φύλλα... »
6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER ΠΑΑ (καταληκτική ημερομηνία: 25/04/2014)
13 Φεβρουάριος 14 | Προκυρήξεις

6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER ΠΑΑ (καταληκτική ημερομηνία: 25/04/2014)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/04/2014 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  https://www.dropbox.com/sh/lkxzm9imo9tgvca/JOWP8Zg1RF Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» ... »
Προκήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού
20 Νοέμβριος 13 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3463/2006 Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ Την υπ’ αριθμ. 212/2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού και ηλεκτρονικών εφαρμογών.... »
Προκήρυξη για επιλογή συνεργείου καθαριότητας
20 Νοέμβριος 13 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για επιλογή συνεργείου καθαριότητας

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3463/2006 Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ Την υπ’ αριθμ. 212/2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου   Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την επιλογή συνεργείου καθαριότητας για τον καθαρισμό... »
Προκήρυξη για επιλογή τραπεζικού ιδρύματος
20 Νοέμβριος 13 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για επιλογή τραπεζικού ιδρύματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία». Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.»,ενεργώντας ως Συντονιστής Εταίρος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Αναπτυξιακής... »
Πρόσκληση για επιλογή αναδόχου δημοσιότητας
22 Οκτώβριος 13 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση για επιλογή αναδόχου δημοσιότητας

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”. Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 11/11/2013 και ώρα 14:00 Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.... »
Πρόσκληση για ωφελούμενους ΤΟΠΣΑ
21 Οκτώβριος 13 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση για ωφελούμενους ΤΟΠΣΑ

Στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”δημοσιεύεται η παρύσα πρόσκληση, η οποία αφορά την επιλογή 120 ωφελούμενων, που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου. Το έργο παρεμβαίνει σε 4 τομείς: μεταποίηση/τυποποίηση τουρισμός κοινωνική οικονομία διαδικτυακή οικονομία Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει... »
Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8 (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ). Νέα καταληκτική ημερομηνία 27/09/2013
4 Σεπτέμβριος 13 | Προκυρήξεις

Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8 (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ). Νέα καταληκτική ημερομηνία 27/09/2013

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, προέβη μετά και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΕΠΑΛ, σε τροποποίηση όρων (ΑΔΑ: ΒΛ97Β-Υ21) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8 (ΑΔΑ: ΒΕΧ7Β-840), η οποία αφορά την υποβολή προτάσεων για την ένταξη ιδιωτικών... »
Επιλογή αναδόχου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης
31 Ιούλιος 13 | Προκυρήξεις

Επιλογή αναδόχου με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την εκπόνηση παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου "CULTEMA". Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Σχετικά αρχεία WP3_CALL_EN WP3_CALL_GR... »