19 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ικανοποιητική η πορεία υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων (LEADER ΠΑΑ). Καθορίστηκε η στοχοθεσία έως 31/12/2020

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή, με την άριστη συνεργασία των 42 δικαιούχων των ιδιωτικών επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ), ολοκλήρωσε την Α΄ ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, η οποία αφορούσε το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης στήριξης έως την 30/9/2020. Το συνολικό κόστος των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί... »
13 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ”, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ” (121.520,00€),  με δικαιούχο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο... »
9 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Υποβολή 5 προτάσεων δημοσίων επενδύσεων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (Αλιείας) Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 1.916.500€

Στο πλαίσιο της πρόκλησης για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων δημοσίου χαρακτήρα, από τους ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης και τους φορείς τους, υποβλήθηκαν 5 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.916.500,00€, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης κατά 300%. Ειδικότερα, προτάσεις υπέβαλαν ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, ο Δήμος Ναυπακτίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο... »
2 Οκτώβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για το 1ο υποέργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ” (249.581,00€), του έργου “Συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαράσοβας”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες... »
10 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης 1ου υποέργου “Βελτίωση και εκσυχρονισμός αναρριχητικού πεδίου”, της Πράξης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για το 1ο υποέργο “Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αναρριχητικού πεδίου” (256.680,00€), του έργου “Συντήρηση και προβολή αναρριχητικού πεδίου Βαράσοβας”, με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες... »
9 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, συνολικού προϋπολογισμού 11,8εκ€

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης 42 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 11,8εκ € και δημόσιας δαπάνης 6,6εκ €. Τις επόμενες ημέρες θα κληθούν οι δικαιούχοι να υπογράψουν τις απαιτούμενες συμβάσεις με την Αιτωλική Αναπτυξιακή, ώστε να προχωρήσουν... »
9 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ” (600.000,00€),  με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες... »
2 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Έγκριση υπογραφής σύμβασης για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 100.152,26€.... »
1 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προς έκδοση οι αποφάσεις ένταξης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ)

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων (χρηματοδότηση από το ΠΑΑ), του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν οι πρώτες 42 αποφάσεις ένταξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα υπογραφούν οι... »
1 Σεπτέμβριος 20 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προέγκριση δημοπράτησης για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ”, του Δήμου Ναυπακτίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ” (304.000,00€),  με δικαιούχο τον Δήμο Ναυπακτίας, το οποίο έχει ενταχθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο: ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ... »