Προετοιμάζεται η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το τοπικό πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”
25 Νοέμβριος 13 | Νέα & Ανακοινώσεις

Προετοιμάζεται η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το τοπικό πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”

Τα στελέχη της ΟΤΔ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ προετοιμάζουν την επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”, με στόχο αυτή να δημοσιευθεί... »
Κατακύρωση διαγωνισμού ενεργειών δημοσιότητας ΤοπΣΑ
20 Νοέμβριος 13 | Νέα & Ανακοινώσεις

Κατακύρωση διαγωνισμού ενεργειών δημοσιότητας ΤοπΣΑ

Σε συνέχεια ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας στο έργο “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”, το Δ.Σ. της Αιτωλικής Αναπτυξιακής,... »
Προκήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού
20 Νοέμβριος 13 | Προκυρήξεις

Προκήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3463/2006 Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ... »
Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης δημοσίων επενδύσεων LEADER ΠΑΑ
22 Οκτώβριος 13 | Νέα & Ανακοινώσεις

Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης δημοσίων επενδύσεων LEADER ΠΑΑ

Στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων δημοσίου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”, υποβλήθηκαν 2 προτάσεις.... »
Πρόσκληση για ωφελούμενους ΤΟΠΣΑ
21 Οκτώβριος 13 | Προκυρήξεις

Πρόσκληση για ωφελούμενους ΤΟΠΣΑ

Στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”δημοσιεύεται η παρύσα πρόσκληση, η οποία αφορά την επιλογή 120 ωφελούμενων, που θα συμμετάσχουν... »
Ενημερωτική συνάντηση για το ΤοπΣΑ στο Δήμο Θέρμου
20 Οκτώβριος 13 | Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτική συνάντηση για το ΤοπΣΑ στο Δήμο Θέρμου

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία» 2η ενημερωτική συνάντηση – παρουσίαση    του έργου Σάββατο 30/11/2013 και ώρα 11:00π.μ. Συνεδριακός Χώρος Δήμου... »