20 Μάιος 19 | Προκυρήξεις

Διακήρυξη για ενέργειες εμψύχωσης, στο πλαίσιο του Tοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την διακήρυξη 27/20-5-2019 για την λήψη παροχής υπηρεσιών ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία την 4/6/2019 και ώρα 14:00, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 34.596,00€. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ... »